Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Orăștie au depus prin aplicația MySMIS, în vederea finanțării din fonduri europene nerambursabile, proiectul cu titlul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”. Dacă proiectul va fi declarat admis, finanțarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Acest proiect s-a depus în parteneriat, respectiv: U.A.T. Municipiul Orăștie în calitate de Solicitant și lider de parteneriat și U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA în calitate de Partener.

Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” conține două obiective de investiții:
1. Reabilitarea clădirii existente și transformarea acesteia în Muzeul Civilizației Dacice
2. Reabilitarea străzilor N. Bălcescu (Tronson 2), N. Iorga, I. Creangă, Cetății, din Municipiul Orăștie

Obiectivele generale urmărite pentru realizarea Muzeului Civilizației Dacice sunt următoarele: expunerea și promovarea patrimoniului arheologic descoperit în zona Cetăților Dacice, realizarea unei conexiuni muzeale și turistice între Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa, crearea unui spațiu de documentare și cercetare pentru Comitetul UNESCO și Consiliul Științific al monumentului Sarmizegetusa Regia, relocarea patrimoniului cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie în același spațiu expozițional. Clădirea va conține săli de expunere, săli de conferinţe şi expoziţii temporare, depozite şi spaţiu carantină, laborator restaurare obiecte de etnografie, birouri, spaţii pentru pază, spaţiu pentru vânzare bilete şi suveniruri, garderobă, căi de acces (holuri, scări, ascensor), grupuri sociale.

Se propune astfel, valorificarea clădirii existente, prin schimbarea destinației și refunctionalizarea acesteia, reamenajarea clădirii pentru punerea în valoare a acesteia în vederea intrării în circuitul turistic, o deosebită importanță având așezarea geografică a localității și a clădirii propuse pentru acest muzeu, pentru a fi inclus în circuitul turistic deosebit de important al obiectivelor turistice înscrise și incluse în patrimonial UNESCO.

Lucrările de reabilitare si modernizare pentru străzile N. Bălcescu (Tronson 2), N. Iorga, I. Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie vor cuprinde următoarele: sistematizarea circulației, trotuare modernizate, regenerare zone verzi, amenajare de spaţii de odihnă cu mobilier urban, continuarea amenajării unor trasee pietonale, punerea în valoare a scuarurilor, refacerea vegetaţiei îmbătrânite, creşterea calităţii spaţiilor publice.

Valoarea totală a investitiei va fi de 24.283.201,91 lei cu TVA. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 24 luni.