Se execută lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere. Piața Iancu de Hunedoara face legătura între str. Cloșca și B-dul Libertății. Lungimea străzii este de 110 m.

Valoare totală investiție: 480.397 lei
Termen de execuție: 3 luni