Pentru buna desfășurare a evenimentului, PRO ISTORIA FEST- CETATEA DEVA se va bloca accesul, în data de 28.06.2014, începând cu orele 07:00, până în data de 29.06.2014 până la finalizarea evenimentului, după cum urmează:
• Accesul în Str. Stadionului dinspre Axente Sever
• Accesul în Str. Stadionului vis –a vis de imobilul cu Nr.4
• Intersecție Str. Stadionului cu Str. Horea(Peco Petrom)
În situație de forță majoră, dacă evenuimentul va lua o amploare deosebită se va proceda la închiderea circulației după cum urmează:
• Intersecție str. Valeriu Braniște cu Str. Horea
• Intersecție str. Tribunul Solomon cu Str. Axente Sever până la Baza Sportivă Real Sport
• Intersecție Str. Stadionului cu Str. Horea