O delegaţie de profesori ai Liceului Academiei de Stiinţe a Republicii Moldova din Chişinău, condusă de directorul acestei prestigioase instituţii de învaţământ preuniversitar, Iurie Cristea, va face o vizită oficială la Colegiul Naţional Decebal Deva, în perioada 22 – 25 februarie, în cadrul unui proiect bilateral de cooperare.
„Oaspeţii noştri vor vizita colegiul, vor avea întâlniri cu cadrele didactice şi cu elevii. Vom participa împreună la activităţi didactice şcolare şi extraşcolare, întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale, vom vizita oraşul şi câteva obiective turistice din Hunedoara şi Ţara Haţegului. În cadrul întâlnirilor vom stabili etapele urmatoare ale colaborarii noastre”, a declarat directorul Colegiului Naţional „Decebal„ Deva, profesor doctor Florin Ilieş.
Liceul Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova a fost fondat la iniţiativa preşedintelui AŞM, academician Gheorghe Duca şi reprezintă o instituţie în care sunt promovate capacităţile şi cunoştinţele copiilor dotaţi, activismul civic şi responsabilitatea, este susţinută iniţiativa elevilor şi autoconducerea şcolară, unde sunt cu succes promovate valorile persoanei, familiei şi ale comunităţii, unde sunt pregătiţi viitori savanţi, cercetatori şi manageri. Elevii sunt implicaţi activ în olimpiadele de la disciplinele şcolare (la nivel municipal, republican şi internaţional), în concursurile şcolare, în diverse conferinţe ştiinţifice, forumuri pentru tineret, competiţii sportive.

Mihai MEHEŞ