Recunoașterea perioadei de ucenicie ca vechime în muncă, în atenția Avocatului Poporului – Recurs în interesul legii, promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție un Recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare.

Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că instanțele de judecată au soluționat diferit această problemă de drept.

Elementele puse în discuție au fost următoarele:

— existența unui contract de ucenicie;

— plata salariilor / indemnizațiilor;

— plata cotizațiilor de asigurări sociale;

— existența unui contract de muncă.

Soluțiile au fost de admitere a cererilor sau de respingere, după caz, iar în motivarea deciziilor s-a avut în vedere îndeplinirea fie a tuturor elementelor de mai sus, fie s-a cerut dovedirea numai a unuia, a două sau a trei dintre acestea.

În opinia Avocatului Poporului perioada de ucenicie trebuie să fie luată în considerare ca stagiu de cotizare în situațiile în care se face dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale, având în vedere că prevederile legale în vigoare consideră stagiul de cotizare ca fiind constituit din perioadele în care s-au datorat aceste contribuții. De la această regulă, legiuitorul a prevăzut excepții — perioade necontributive care au fost asimilate perioadelor contributive și luate în considerare la calculul pensiei.

Întrucât ucenicia nu se regăsește printre excepțiile legale de la regula contributivității, Avocatul Poporului consideră că perioada de ucenicie poate fi considerată stagiu de cotizare în situațiile în care se face dovada contribuției.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește pe pagina de internet a instituției, la secțiunea ‘Recursul în interesul legii’.