Selecţie pentru studenţii şi masteranzii care doresc să lucreze în Germania

ANOFM, prin Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, organizează selectia pentru studenţii si masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară (min. două luni).
Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibe între 18 – 35 ani; să fie studenţi sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu; să aibă cunostinte bune şi foarte bune de limbă germană (cel putin 3 ani de studiu).
Documentele necesare :
• copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
• optional, copie pasaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);
• fisa de solicitare – Bewerbung 2014 – completata in 2 exemplare
• la calculator si semnata (formularul tipizat se regaseste pe site-ul A.M.O.F.M. Bucuresti, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizari in site);
• adeverinta de la facultate in care sa se specifice anul de studii si ce tip de cursuri urmeaza (tipizat facultate);
• adeverinta de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum si instructiunile de completare sunt postate pe site-ul A.M.O.F.M. Bucuresti, www.bucuresti.anofm.ro, sectiunea Actualizari in site);
• dovada acreditarii, in cazul unei facultati particulare;
• copie a foii matricole (cu exceptia studentilor din anul I de studiu);
• recomandare de la unul din profesorii de la facultate;
• 3 fotografii tip pasaport;
• copie carnet de conducere (daca este cazul).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc în perioada 06.01.2014 – 14.02.2014, în intervalul luni – joi, orele 09.00- 15.00 şi vineri orele 09.00 – 12.30 la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, strada Spataru Preda nr. 12, corp cladire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole