Distribuirea alimentelor POAD 2014, se face conform Hotărârii nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Distribuirea alimentelor POAD 2014 – 2015 se va desfășura începând cu data de 15.12.2014, între orele 8,00 – 14,00 de luni – vineri, în incinta COMPLEXULUI PIAȚA DUNAREA , Str. Mihai Viteazu, municipiul Hunedoara .
În cadrul POAD 2014 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare: făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, conserve din carne de vită în suc propriu, conserve cu pate de ficat.
Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conținut identic. Fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană.
Fiecare persoană va primi două cutii identice.

Categoriile de persoane care beneficiază de produse alimentare sunt următoarele:
-familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr.277/2010, republicată cu modificările ulterioare;
-șomerii, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 de lei inclusiv;
– șomerii înregistrați pentru ocuparea forței de muncă la A.L.O.F.M. Hunedoara și nu beneficiază de indemnizație de șomaj, conform Legii nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare;
– pensionarii sistemului public (indemnizație socială pentru pensionari, indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război) de pensii ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz din pensii cumulate se află sub 400 lei/lună, conform legislației în vigoare;
– persoanele cu handicap grav și accentuat neinstituționalizate adulți și copii, conform Legii nr.448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Actele necesare pentru ridicarea alimentelor sunt urmatoarele:
– carte de identitate/buletin de identitate în original
– cupon individual;
– persoanele care nu au intrat în posesia cupoanelor individuale sunt obligate să prezinte în funcție de categoria de beneficiar unde se încadrează actele care să ateste această categorie, respectiv: cupon de alocație pentru susținerea familiei, carnet de șomaj vizat cu luna în curs, adeverință eliberată de către A.L.O.F.M. din care să rezulte că se află în evidențe ca șomeri neindemnizați, cupon de pensie, copie certificat de handicap și mandat poștal sau dispoziția scrisă a primarului privind dreptul la ajutorul social.