Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță cetățenii români că pot obține locuri de muncă în construcții, în Israel, începând cu anul 2015.

Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 si publicat în M.O. nr. 807/2014. Protocolul este pus în aplicare de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România și Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experiență în meseriile:

? dulgheri pentru cofraje de construcție industrializată (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);

? fierari — betoniști, îndoirea fierului (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);

? zidari — faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);

? zidari — tencuitori pentru lucrări de tencuit.

De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

? să nu fi lucrat anterior în Israel;

? să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților;

? să nu aibă cazier judiciar;

? să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, inclusiv muncă la înălțime și manipulare de greutăți;

? să nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

Persoanele interesate se pot înscrie la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București din raza de domiciliu, cu următoarele documente:

— cerere tip;

— curriculum vitae;

— declarație — tip bilingvă;

— copie Carte de identitate;

— copie Pașaport;

— copii ale actelor de studii și de calificare (toate paginile scrise), după caz;

— copii ale documentelor care atestă experiența, vechimea în muncă, dupa caz;

— cazier judiciar valabil, în original.

Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiții de muncă și de viață etc. se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă — www.anofm.ro .