In conformitate cu Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare al câinilor fără stăpân, art. 13^3, alin. 5 “identificarea (microciparea) câinilor cu stăpân este obligatorie și se suportă de către aparținător (deținător, proprietar)”.

In cadrul aceluiași act normativ la art. 14, alin. 1 “constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 13^4 cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei”.

– Legea nr. 258 / 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fărăr stăpân;

– Ordonanța de urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

– Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor