Prin acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Direcției pentru Agricultură a Județului Hunedoara, s-a înființat un Centru Autorizat de colectare a lânii de oaie la SC APROTERRA SA SIMERIA (BAZA 20) pe str. Depozitelor nr. 1.

Crescătorii de ovine înscriși în schema de Ajutor de minimis în conformitate cu HG 500/2017 și cu Legea 70/2018, au posibilitatea să predea întreaga cantitate de lână de care dispun, la acest Centru de colectare.

Condiții minime de preluare:

1. Lâna de culoare albă, fără ciulini și balegă, tunsă cojoc va fi achiziționată la un preț stabilit în funcție de calitatea acesteia.

2. Lâna de altă culoare va fi cântărită și consemnată separat pe documentele întocmite la preluare.

La predarea lânii:

– Persoanele juridice vor emite facturi pentru cantitatea de lână predată, care vor fi confirmate de primire de către colectorul autorizat.

– Persoanele fizice vor prezenta carnetul de comercializare, în care se va consemna cantitatea de lână predată.

Colectorul va efectua plata lânii preluate în numerar sau prin virament bancar.