CL Deva a pus gând rău mașinilor abandonate pe străzile municipiului

Serviciul Public de Poliţie Locală din subordinea Consiliului Local Deva, aduce la cunostinţa cetăţenilor Municipiului Deva că începând cu data de 05.07.2013 serviciul nostru va demara procedura de somare şi respectiv ridicare de pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale a autovehiculelor fără stăpân sau abandonate, în baza Legii nr. 421/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobată prin HG 156/2003.

Vehiculele care nu vor fi ridicate de către proprietari sau de către deţinătorii legali, de pe domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale la somarea poliţiştilor din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală vor fi ridicate şi depozitate împreună cu bunurile aflate în interiorul vehiculului într-un loc special amenajat. Acestea vor trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia au fost ridicate, libere de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului,
Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus se suportă de proprietarul sau de deţinătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei poliţiştilor din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală de a ridica vehiculul de pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, amenzile făcându-se venit la bugetul local.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole