Joi, 16 martie 2017, în şedinţa Consiliului de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a fost aprobată, în unanimitate, convenţia-cadru de colaborare cu Primăria Municipiului Deva, în vederea realizării unui parteneriat care să asigure desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare în cadrul Centrului Teritorial suport de la Deva.
Astfel, începând cu anul universitar 2017-2018, în Centrul Teritorial de la Deva al Academiei de Studii Economice din Bucureşti vor funcţiona două specializări – Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Management.
Totodată, aici va funcţiona un centru de excelenţă prin care se vor desfăşura programe de formare continuă în domeniile Management în administraţia publică locală şi Management în afaceri, precum şi activităţi de consultanţă pentru derularea, în comun, de către cele două părţi, a unor proiecte de interes comunitar de finanţare europeană şi a unor activităţi de consultanţă pentru creşterea performanţelor unităţilor administrativ-teritoriale.