DAS Deva: În ce situații pot fi acordate ajutorul de urgență și ajutoarele comunitare

Consilierii locali au aprobat lista situațiilor de necesitate și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și ajutoare comunitare, precum și metodologia de acordare a acestora. Acordarea beneficiilor de asistență socială are ca scop reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială și depășirea unor situații deosebite în care se poate afla, la un moment dat, o persoană ori o familie.
Astfel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2024, ajutoarele de urgență și ajutoarele comunitare se acordă persoanelor cu domiciliul/reședința în municipiul Deva, pentru situații medicale și sociale deosebite – intervenții chirurgicale; achiziționarea de dispozitive medicale; analize și investigații medicale – cu EXCEPȚIA celor efectuate la internarea în regim de spitalizare de zi; decesul în străinătate al persoanelor cu domiciliul/reședința în municipiul Deva, ale căror familii nu au posibilitatea de a suporta costurile repatrierii; distrugerea bunurilor unor persoane/familii în urma calamităților naturale, incendiilor ori a altor accidente; reintegrarea socială a persoanelor eliberate din penitenciar etc.
De asemenea, în situații medicale deosebite, apărute ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice care impun tratamente/investigații medicale sau achiziționarea de echipamente/dispozitive medicale, ajutorul de urgență poate fi acordat și sub formă de tichete sociale.
IMPORTANT! O persoană singură sau o familie poate beneficia de ajutor de urgență sau ajutoare comunitare o singură dată într-un an calendaristic (indiferent de situația pentru care solicită acordarea beneficiului). Excepție fac situațiile deosebite survenite în urma unor calamități naturale, incendii, epidemii sau epizodii, în funcție de gravitatea acestora.
DE REȚINUT! Persoanele sau familiile care beneficiază de ajutor de urgență în situații medicale apărute ca urmare a unor afecțiuni oncologice, afecțiuni acute sau cronice, care impun efectuarea de intervenții chirurgicale sau tratamente în străinătate au obligația de a prezenta, în termen de 6 luni, documente din care să rezulte că suma primită cu titlu de ajutor de urgență a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.
Ajutorul de urgență și ajutoarele comunitare se acordă în baza unei cereri scrise, care se depune la Direcția de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr, 4, etaj 1) și va fi însoțită de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singură, precum și de orice alte documente prevăzute de lege, în funcție de fiecare situație în parte.
Informațiile furnizate de solicitanți sunt verificate de reprezentanții DAS Deva – în teren (prin anchetă socială) și prin intermediul platformei PATRIMVEN.
Ajutorul de urgență și ajutoarele comunitare se acordă prin Dispoziție a Primarului, după analizarea cererilor în cadrul unei comisii constituite în acest sens.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole