Persoanele fizice şi juridice din municipiul Deva pot plăti taxa specială de salubrizare pentru anul 2017, potrivit Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Deva. Modalităţile de plată sunt aceleaşi ca şi în cazul oricărei obligaţii fiscale datorate către bugetul local – în numerar sau cu cardul, la ghişeele Serviciului de Impozite şi Taxe Locale Deva, sau online, pe portalul ghiseul.ro.
În cazul persoanelor fizice, taxa de salubrizare este de 6,98 de lei/persoană/lună şi se stabileşte în funcţie de numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, inclusiv copiii minori cu vârsta de peste 3 ani.
În cazul persoanelor juridice, taxa specială de salubrizare este de 100,59 de lei/m3 şi se stabileşte în funcţie de volumul de deşeu generat în fiecare lună.
Pentru persoanele fizice care locuiesc în apartamente, cuantumul taxei de salubrizare va fi calculat pe baza informaţiilor furnizate de asociaţiile de proprietari/locatari cu privire la numărul de persoane care locuiesc în fiecare imobil.
Persoanele fizice care nu sunt membri ai unei asociaţii de proprietari/locatari şi persoanele juridice au obligaţia să depună, la Direcţia Taxe şi Impozite Locale Deva, o declaraţie cu privire la numărul de persoane care locuiesc în imobil, respectiv volumul de deşeu generat în fiecare lună, până la data de 30 noiembrie 2017. Formularul „Declaraţie pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare” poate fi ridicat de la Direcţia Taxe şi Impozite Locale Deva sau poate fi descărcat de pe site-ul www.primariadeva.ro . Declaraţia (semnată) poate fi transmisă şi prin email, la adresa salubrizare@primariadeva.ro, sau prin poştă (cu confirmare de primire).
Obligaţia de a depune declaraţia pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare revine proprietarilor imobilelor, iar în cazul imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Deva, aceasta revine chiriaşilor.
Taxa specială de salubrizare pentru anul 2017 poate fi achitată până la data de 20 decembrie 2017.