Guvernul României: Fonduri alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri structurale și de coeziune

Guvernul României: Fonduri alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri structurale și de coeziune

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 1.100 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării parțiale a necesarului de finanțare pentru luna noiembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale și de coeziune în cadrul Obiectivului Convergență.

Suma de 1.100 milioane de lei va fi repartizată astfel:

— 250 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu

— 206 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice,

— 408 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

— 236 milioane de lei pentru Programul Operațional Regional

Aceste sume vor asigura necesarul de finanțare al Autorităților de management pentru luna noiembrie 2015. Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2015.

Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 31 martie 2016.

Recomandari

Alte Articole