Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui DAN NICOLAE ROBERT (fost viceprimar al municipiului Hunedoara).

DAN NICOLAE ROBERT a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în timpul exercitării mandatului de Viceprimar al municipiului Hunedoara (20 iunie 2008 – 20 iunie 2012), a semnat un număr de 32 ordine de plată de decontare, având ca  obiect  plata  către furnizorul  S.C. MOTEL BOS S.R.L. (societate în cadrul căreia soția acestuia este asociat unic și administrator), în sumă de 19.843,05  Lei.

Astfel, DAN NICOLAE ROBERT a încălcat atât dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „[…] viceprimarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său […]”, cât și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr.393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la rude de gradul al doilea inclusiv […]”.