Lucrările de reabilitare a Sitului Industrial Hunedoara continuă

Lucrările de reabilitare a Sitului Industrial Hunedoara continuă

Obiective: Obiectivul general – Prin scopul propus, proiectul de faţă contribuie la creşterea calităţii vieţii populaţiei, a calităţii mediului înconjurator din zonă şi reducerea poluării istorice prin ecologizarea fostei zone industriale şi la dezvoltarea de noi activităţi economice în zonă.
Faza A – Reabilitarea ecologică şi valorificarea economică a unei suprafeţe poluate de 20 ha aparţinand fostului Combinat Siderurgic Hunedoara, situată în partea vestică a fostei platforme siderurgice; decontaminarea terenurilor, preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase, probe tehnologice.
Faza B – Crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor (cladire sediu) capabilă să răspundă nevoilor pieţei locale şi regionale, activităţi socio-economice (activităţi industriale nepoluante, activităţi mesteşugăreşti, activităţi de informare turistică) capabile să aducă prosperitate locuitorilor şi oraşului Hunedoara prin pregătirea sitului pentru noi activităti, identificarea şi implementarea unor functiuni sustenabile – directionate spre valorificarea potentialului economic, a patrimoniului cultural si turistic al zonei.

Valoarea totala a proiectului este de 62.388.120,95 lei fara TVA

Durata estimativa lucrari: 12 luni
Data de sfarsit a contractului de finantare: 01.03.2015

Recomandari

Alte Articole