Mircea Ioan Moloț, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui MOLOȚ IOAN MIRCEA, Președintele Consiliului Județean Hunedoara.

MOLOȚ IOAN MIRCEA a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a participat la deliberarea și adoptarea mai multor hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara, prin care a fost încheiat un Acord de asociere între Consiliul Județean și Crucea Roșie – Filiala Hunedoara -, unde acesta a deținut calitatea de Președinte în perioada 5 martie 2011 – 26 octombrie 2012. Crucea Roșie – Filiala Hunedoara – a primit de la Consiliul Județean, în baza acordului de asociere, suma totală de 194.500 Lei.

Astfel, MOLOȚ IOAN MIRCEA nu a respectat dispozițiile art. 46 din Legea nr.215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care […] are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea nr.393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia”, cât și dispozițiile art. 77 din Legea nr.393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Consilierii locali […] sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

MOLOȚ IOAN MIRCEA a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

La data de 22 mai 2012, Agenția a constatat în cazul lui MOLOȚ IOAN MIRCEA existența stării de incompatibilitate, procesul aflându-se pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestația acestuia, menținând raportul de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole