Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui PLEȘA OLIMPIU AVRAM, fost expert la Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, Județul Hunedoara, întrucât, în exercitarea funcției publice, a întocmit un număr de 176 note justificative privind achiziționarea de produse și materiale, ulterior accesând programul S.E.A.P. și alegând ofertele de la societatea al cărei administrator este soția acestuia, pentru achiziționarea de produse și materiale.

În baza acestor note justificative, Primăria Municipiului Brad a achiziționat produsele și materialele necesare de la societatea respectivă, emițând, ulterior, un număr de 176 facturi în valoare totală de 112.876,05 Lei.

Astfel, PLEȘA OLIMPIU AVRAM a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.
PLEȘA OLIMPIU AVRAM a deținut funcția publică de execuție de expert la Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, Jud. Hunedoara, în perioada 01 iunie 2007 – 26 septembrie 2013.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PLEȘA OLIMPIU AVRAM a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.