Toate cele 10 proiecte depuse în sesiunea august – octombrie 2016 de comunele din județul Hunedoara au fost selectate și declarate eligibile de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Valoarea fondurilor ce vor fi acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), Sub-Măsura 7.2. – infrastructură de bază, etapa 2, este de 12.141.359 euro.

La inițiativa Consiliului Județean Hunedoara, în lunile iulie-august 2016 s-a executat revizuirea Master Plan-ului privind extinderea rețelelor de apă și apă uzată, astfel încât un număr de 12 UAT-uri din mediul rural hunedorean, membre în A.D.I. Aqua Prest, care nu beneficiau de investiții prin programul POIM 2014-2020, să aibă posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile pentru infrastructura de acest tip. Totodată, Consiliul Județean Hunedoara și A.D.I. Aqua Prest Hunedoara au selectat și sprijinit comunele care aveau proiecte viabile și se încadrau din punct de vedere tehnic în cerințele ghidului de accesare a fondurilor prin PNDR.

Proiectele care primesc finanțare vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare existente, construirea de rețele publice noi, retehnologizarea unor stații de epurare. Comunitățile beneficiare sunt următoarele:

• Comuna Sarmizegetusa – înființare canalizare în localitățile Hobița-Grădiște, Sarmizegetusa, Breazova
• Comuna Vețel – canalizare în localitatea Mintia
• Comuna Sîntămăria Orlea – construire rețea publică apă uzată în localitățile Balomir și Bucium-Orlea
• Comuna Pui – extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Uric, canalizare în localitățile Uric, Hobița, Râu-Bărbat
• Comuna Râu de Mori – extindere rețele alimentare cu apă și canalizare în zona Râul Mare (loc. Clopotiva) și modernizare stație de epurare Ostrov
• Comuna Baru – extindere rețea de alimentare cu apă și extindere canalizare în localitatea Valea Lupului
• Comuna Totești – extindere canalizare în localitățile Păclișa și Totești
• Comuna Băcia – extindere canalizare Băcia și retehnologizare stație de epurare din localitatea Tâmpa
• Comuna Romos – extinderi captare și rețea alimentare cu apă în localitatea Romos, înființare rețea canalizare în localitatea Vaidei
• Comuna Bretea Română – canalizare în localitățile Bretea Română și Vâlcele.

Acest tip de proiecte, finanțate de AFIR prin PNDR 2014-2020, au ca scop creșterea calității vieții și a nivelului de trai în zonele rurale, stoparea depopulării, reducerea decalajului urban-rural și a declinului social și economic.