Asociațiile de proprietari din Deva mai au la dispoziție 14 zile pentru a organiza adunarea generală

Asociațiile de proprietari mai au la dispoziție 14 zile pentru a organiza adunarea generală, prevăzută de lege să aibă loc cel puțin o dată pe an – în primul trimestru.
Responsabilitatea cu privire la convocarea adunării generale aparține președintelui asociației de proprietari sau comitetului executiv, conform Legii nr. 196/2018 care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
Actul normativ prevede însă și situația în care adunarea generală poate fi convocată de 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației – mai ales atunci când aceasta funcționează fără președinte și/sau comitet executiv, cum este cazul a cel puțin 8 asociații de proprietari din municipiul Deva, potrivit reprezentanților compartimentului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva.
Pe lângă faptul că adunarea generală a asociației de proprietari alege sau revocă din funcție președintele, comitetul executiv și cenzorul, desfășurarea acesteia este importantă pentru analizarea situației financiar-contabile a asociației, dar și pentru dezbaterea și clarificarea unor probleme cu care se confruntă aceasta – de la listele lunare de plată, cheltuielile pentru diverse lucrări și punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești, până la realizarea de investiții care presupun costuri semnificative (de exemplu, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe).
În același context, Legea asociațiilor de proprietari prevede sancțiuni în cazul în care președintele asociației și membrii comitetului executiv nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin. Astfel, neconvocarea adunării generale, conform reglementărilor legale în vigoare, se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1.000 de lei (art. 102 alin. 2 lit. b din Legea nr. 196/2018).

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole