Au fost aprobate noile tarife și regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare în Deva

Consilierii locali au aprobat noile tarife și regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul Deva.
În ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva, din 24 octombrie 2022, a fost aprobată instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în municipiul Deva.
Pe teritoriul administrativ al U.A.T. – Deva se instituie taxa de salubrizare, pentru asigurarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:
• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase din deșeurile menajere, deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; sunt excluse de la taxa de salubrizare colectarea și tratarea deşeurilor stradale
• sortarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare
• organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, respectiv compostarea deşeurilor biodegradabile în instalații centralizate TMB
• administrarea depozitului conform de deşeuri
Taxa de salubrizare se plătește de către utilizatorii serviciului de salubrizare, proprietari ai imobilelor situate pe raza U.A.T Deva, respectiv:
• utilizatori casnici – persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință – 14,36 lei/persoană/lună
• utilizatori non-casnici – persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu altă destinație decât cea de locuință – 373,1 lei/mc/lună

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole