Politia Hunedoara informeaza:

În conformitate cu prevederile Legii 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, posesorii de permise de armă au obligaţia de a se prezenta pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă, atestatului de colecţionar, atestatului de instructor în poligon la Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase (A.E.S.P.), înaintea împlinirii termenului de 5 ani de la data eliberării sau după caz de la data ultimei vize a permisului de armă.

Posesorii de permise de armă se vor prezenta la serviciul A.E.S.P., având asupra lor următoarele documente:
* permisele de armă şi armele înscrise în acestea;
* actul de identitate;
* permisul de vânătoare atât în cazul persoanelor cu drept de port şi folosire al armelor de vânătoare cât şi în cazul persoanelor cu drept de deţinere;
* cererea tip
* o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm) pe care poliţistul o va lipi în colţul din dreapta sus a cererii de prelungire a valabilităţii permisului de armă.
* adeverinţa care să ateste calitatea ce a determinat acordarea autorizării pentru a deţine arma de apărare şi pază (în cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice);
* adeverinţă care să ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care deţin arme de tir si nu sunt vânători autorizaţi;
* documentele de predare-primire (contract de închiriere) a armelor de apărare şi pază, (în cazul în care sunt închiriate de la armurierii autorizaţi);
* atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;
* certificatul medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberată de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;
* aviz psihologic din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
* certificat de cazier judiciar;
Programul de relaţii cu publicul este în zilele de luni şi vineri între orele 09.00 – 14.00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Hunedoara – Serviciul A.E.S.P. ghişeul de relaţii cu publicul.
În cursul anului 2011 din totalul celor 106 persoane ce trebuiau să se prezinte pentru prelungirea valabilităţi permisului de armă s-au prezentat doar 93 persoane. Prin urmare, faţă de 13 persoane s-a luat măsura anulări permisului de armă ( reautorizarea acestor persoane se poate face doar după 2 ani).
Până în prezent, s-a luat aceeaşi măsură de anulare a permisului de armă pentru 6 persoane care nu s-au prezentat în cursul anului 2012, înainte de expirarea valabilităţii permisului.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole