Primăria municipiului Hunedoara – Direcția Economică anunță că, din cauza numeroaselor modificări aduse de Codul Fiscal în privința modalităților de calcul și plată a impozitelor și taxelor locale și din dorința de a încasa în mod corect sumele datorate de contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara, programul de încasare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 va începe în data de 8 ianuarie 2016, ora 8.00.
De asemenea, taxele locale fără debit (taxele extrajudiciare de timbru, taxe pentru emiterea certificatelor fiscale, avizelor și autorizațiilor de orice fel și amenzi de circulație plătite în 48 ore) se vor încasa începând cu data de 5 ianuarie 2016.