Azi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Hunedoara. Au fost dezbătute şi aprobate 26 de proiecte de hotărâri. Au fost prezenţi 30 de consilieri judeţeni.

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală.
6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Casa de Cultură Orăștie”.
7. Proiect de hotărâre privind completarea Acordului de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, și Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz între municipiile Hunedoara și Deva „GREEN LINE HD”.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014.
13. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III al anului 2014.
14. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2014.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Accesul la o viață decentă prin înființarea a șase centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.855/7.10.2014.
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și orașele Aninoasa și Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz „GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”.
26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui drum comunal din domeniul public al Comunei Densuș și din administrarea Consiliului Local al Comunei Densuș, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.