Două mese pe zi, de la bugetul local, pentru 60 de persoane din Deva cu venituri mici

Consiliul Local Deva a aprobat, în ultima ședință ordinară de anul trecut, numărul maxim de persoane care pot beneficia, în 2024, de două mese pe zi, prin „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți” Deva, din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva.
Astfel, potrivit Hotărârii nr. 550/2023, numărul maxim zilnic de beneficiari ai serviciului social este de 60 de persoane, iar cuantumul minim al alocației de hrană este de 22 de lei/persoană, conform reglementărilor legale în vigoare.
Sumele necesare pentru plata porțiilor de hrană sunt alocate de la bugetul local.
„Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți” este un serviciul social prin care DAS Deva acordă mese calde și reci, gratuit sau cu plata unei contribuții, persoanelor din municipiul Deva care se află în situații de dificultate sau risc de excluziune socială.
Hrana este livrată direct la domiciliul beneficiarilor, de către DAS Deva.
Serviciul social este gratuit pentru persoanele fără venituri sau cu venit sub nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea venitului minim de incluziune.
Anul trecut, „Masa pe roți” Deva a acordat, în total, aproape 9.500 de porții de hrană, numărul maxim al acestora fiind înregistrat în luna decembrie – 992 de porții.
Mai mult de jumătate din totalul beneficiarilor au fost copii și adolescenți, cu vârsta între 1 și 17 ani, o treime a fost reprezentată de femei, între 22 și 74 de ani, iar mai puțin de o cincime, de bărbați între 44 și 86 de ani.
Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de hrană acordată de la bugetul local au obligația să participe, lunar, la activități gospodărești (25 de ore/porție de hrană), care se efectuează în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva.
Excepție de la îndeplinirea acestei obligații fac: părintele, unic întreținător al familiei, care are în îngrijire copii sub 7 ani, persoana singură care are în îngrijire persoane cu dizabilități (gradele grav sau accentuat), persoanele de peste 65 de ani și persoanele care participă la programe de pregătire profesională.
Neefectuarea numărului de ore de activități gospodărești de către persoanele apte de muncă atrage încetarea acordării serviciului social pe o perioadă de 3 luni.
Serviciul social „Masa pe roți” Deva se acordă la cerere, pe bază de contract. DAS Deva verifică, trimestrial, prin anchete sociale, situația socială, economică și medicală a beneficiarilor, în vederea îndeplinirii de către aceștia a condițiilor de eligibilitate prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social.
Pe de altă parte, beneficiarilor le sunt aplicate chestionare care au ca scop măsurarea gradului de satisfacție față de serviciile acordate, dar și lansarea de propruneri pentru îmbunătățirea acestora.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole