Acțiune de informare și verificare în comunitățile rome din Deva

Aproape 30 de familii aparținând comunității rome, din trei zone ale municipiului Deva, au participat, joi, 23 martie 2023, la o acțiune de informare și verificare, desfășurată de Compartimentul Local pentru Romi al Primăriei Municipiului Deva, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Deva, Poliției Locale Deva și Consiliului Local, care fac parte din Grupul de lucru constituit la nivelul municipiului, în concordanță cu prevederile Strategiei naționale pentru incluziunea minorității rome.
 Acțiunea întreprinsă de autorități a vizat zonele malul Mureșului, strada Nicolae Grigorescu, nr. 45B și strada Carierei, iar discuțiile s-au axat, în principal, pe identificarea nevoilor populației rome și a problemelor cu care aceasta se confruntă – în privința locuirii, infrastructurii, educației, ocupării forței de muncă și sănătății.
 În cadrul întâlnirii, au fost aduse în discuție soluții și măsuri practice care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de locuire, creșterea gradului de participare la educație a copiilor de vârstă școlară și scăderea ratei abandonului școlar, creșterea accesului la servicii medicale, dar și creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor – prin înscrierea acestora la programe gratuite de formare profesională, destinate șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 În același context, persoanele interesate au primit informații cu privire la preschimbarea documentelor de identitate expirate, înscrierea copiilor la școală sau la grădiniță, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a avea acces la o locuință socială, tipurile de beneficii de asistență socială destinate preșcolarilor și elevilor care nu au absențe nemotivate la școală, obligațiile legale ale părinților în privința școlarizării copiilor, precum și sancțiunile prevăzute de lege în cazul cerșetoriei.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole