În atenția absolvenților de liceu din județul Hunedoara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara reamintește absolvenților de învățământ din promoția 2023 că sunt așteptați să se înregistreze, în termen de 60 de zile, în evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piața muncii. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor.
Ca urmare a înregistrării în evidențele instituției, absolvenții pot beneficia de: informare și consiliere profesională, medierea muncii, cursuri de formare profesională, prima de inserție pentru absolvenții care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.
Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din raza cărora îşi au domiciliul şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 598 lei).
După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare, pentru o perioadă de 6 luni. Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţiile Locale şi Punctele de Lucru ale AJOFM Hunedoara din raza de domiciliu sau reşedinţă.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole